Drama

Seasoned Connections

Japanese Title あたりのキッチン!
No. of Ep 8
Duration 55
Production Year 2023
Genre Human Drama
Type series
Cast Hiyori Sakuraba
Airu Kubozuka
Mio Kudo
Atsuro Watabe
Copyright ©Yuki Shirono/KODANSHA
©2023 TOKAI-TV